Dekk BordМузыкант: Kaizers Orchestra
Альбом: Ompa Til Du Dor
Время: 03:38
Направление: Рок/метал

Оригинал:

Det var en lang vinter men til slutt blei det vår
Og alle mennene på skutå hadde fest
Det var tungrodde netter og en masse blod og svette
Styrmannen jobbde som en hest

Han var en mager liten raring som var svolten på erfaring
Men rasjonane var stort sett vann og korn
Han stod ved roret heile dagen, hadde veddemål med Skagen
Om raskaste veien til Capp Horn
Dekk Bord

Når det var rolig på havet, me sko ha fri i frå kavet
Satte alle seg ner og spelte kort
Styrmannen delte, resten av oss spelte
Og pengane skifta eigar ganske fort

Carlos var fortvilte mens mange andre smilte
De sa; me loppe Carlos for alt han har
Og seinare når dommen falt hadde Carlos mista alt
Det var fordi han samla kun på spar

Ro ro heim til Transylvania
Gløm nå personalia og andre trivialia
Dekk bord, send et telegram til Victoria
For snart komme me fram

Et par mann hadde me mista, Carlos var den siste
Det skjedde når me låg til land i Marseilles
Han tapte en drikkekonkurranse mot Den Belgiske Sjimpansen
Og nå seile han ikkje meir

I Hong Kong var det kaos, me gjekk på skjær utfor Laos
Me trudde aldri me kom levande derifrå
Så kom en innfødt stamme ut og trudde skipet vår var Gud
Og slepte oss ut på åpent hav

Переведено с английского на русский:

Дет дисп АН Ланг Винтер мужчин Тиль slutt ведущего дет vÃ¥р
ОГ Алле mennene pÃ¥ skutÃ¥ hadde Fest с
дет вар tungrodde неттер ОГ массово blod ОГ svette
Styrmannen jobbde сом АН hest

Хан вар АН маджер слушай рвения сом вар svolten pÃ¥ erfaring
мужчин rasjonane вар stort НСТ вэнн ОГ король и Шут
Хан стоде ВЭД roret heile даген, hadde veddemÃ¥л мед Скагене
Ом raskaste veien пока Кэп Хорн
Dekk борд

NÃ¥р дет вар rolig pÃ¥ havet и, мне ЮКО га Пт я frÃ¥ kavet
Сатте Алле сег-нер О. г. spelte корт
Styrmannen удалить, resten АВ ОСС spelte
ОГ pengane skifta eigar ganske Форт

Карлос вар fortvilte мужские чесотка Андре smilte
де са; мне loppe Карлос для Alt хан хар
ОГА seinare nÃ¥р dommen фальт hadde Карлос мистар АЛТ
дет вар fordi хан samla кун pÃ¥ Спар

Ро РО хайм Тиль Трансильвании
GlÃÂm nÃ¥ персоналия О. г. Андре trivialia
Dekk борд, отправить телеграмму эт Тиль Виктория
для snart komme меня фрам

эт номинальной Манн hadde меня мистар, Карлос вар ден siste
дет skjedde nÃ¥р мне lÃ¥г Тиль земли я Марселе
Хан tapte АН drikkekonkurranse МТ Ден Belgiske Sjimpansen
ОГ nÃ¥ seile хан ikkje Меир

я Гонконг вар дет каос, мне gjekk pÃ¥ skjæр utfor Лаос
мне trudde aldri меня ком levande derifrÃ¥
SÃ¥ ком АН innfÃÂdt stamme ут ОГ trudde skipet vÃ¥р вар Гуд
ОГ slepte ОСС ут pÃ¥ Ã¥пент вга


Добавить комментарий